Att internet kunnat växa sig så stort var det nog få som hade kunnat förutspå, men idag är det få som skulle klara sig utan internet. Internet förenklar mycket och gör att många också kan leva effektivare, dessutom går det att handla till lägre priser vilket gör att det går att få pengar över till